סיור ופעילות

הזמן לינה

קליטה

קיבוץ מתחדש

בקיבוץ מתחדש (בשונה מקיבוץ שיתופי) כל חבר אחראי על פרנסת וכלכלת הבית של  משפחתו .המשכורות של השכירים וההכנסות של העצמאיים מועברות לקיבוץ מדי חודש ועוברת ישירות לחשבון הבנק של החבר אחרי ניכוי הוצאות מחיה (מיסי קהילה, חינוך, קניות במרכולית וכד').

הקיבוץ מסבסד תחומים אשר נקבעים באסיפות (חינוך, בריאות וכד') . החלטות מתקבלות על פי הצבעת החברים באסיפות. מעבר לכך, הקייבוץ מקיים קרן ערבות הדדית ורשת בטחון שמטרתן לסייע לחברים במצבי מצוקה, קשיי פרנסה, בעיות בריאות, פנסיה וכד'. ענפי הקיבוץ תורמים גם הם לכספי הקהילה, אך מתנהלים באופן עצמאי ובמימון הענף עצמו.

Share this post

נגישות