אנחנו כאן לשירותכם...

בנושאי תיירות -

טלפון: 054-9799030 / info@klotan.co.il

בנושאים כללים 

טלפון: 08-6356937 / פקס: 08-6356937 / דוא"ל: office@klotan.co.il

קיבוץ לוטן, ד"נ חבל אילות, 8885500