התקשר אלינו

Free wifi

ענף התיירות ואירוח:
054-9799030

info@kibbutzlotan.com

פקס: 08-6356937

קיבוץ לוטן, ד"נ חבל אילות, 8885500