סיור ופעילות

הזמן לינה

קליטה

ענף התיירות ואירוח:
04-6883040

קיבוץ לוטן, ד"נ חבל אילות, 8885500

נגישות