סיור ופעילות

הזמן לינה

קליטה

צביון קיבוץ לוטן

קהילת לוטן היא קהילה אקו-יהודית המקיימת ומובילה פעילות של אקולוגיה ויהדות מתחדשת.
הקהילה פועלת על מנת להנגיש פעילותה בתחומים אלו הן לציבור הרחב והן לחברי הקהילה. קהילת לוטן מעודדת פרטים ומעגלים שבה למימוש ייעוד זה.
קהילת לוטן היא קהילה רבגונית ופלורליסטית המכבדת את השונות שבה, קהילה חיה המקיימת פעילות תרבותית, חינוכית ורוחנית, הכוללת מפגש חברתי, למידה ועשייה משותפת. ומעודדת ערכים של תקשורת משופרת, סבלנות, סובלנות, כבוד הדדי וגמילות חסדים וחבריה ערבים זה לזה.
החלטות בקהילת לוטן מתקבלות במשותף מתוך סבלנות, הקשבה וכבוד הדדי, כדי להגיע להסכמה מרבית. הסכמות  והחלטות ברמת המדיניות ובתחומים חשובים מתקבלות תוך שיתוף ומעורבות גבוהה של כלל חברי הקהילה. יישום ההחלטות מתבצע באחריות ממלאי התפקידים, בשקיפות ובמקצועיות ותוך שיתוף הציבור במידע.
קהילת לוטן מקיימת מרחב ציבורי המזמין למפגש קהילתי ובו מבני ציבור, מתקנים ומגרשי משחקים. במרחב הציבורי שבילים מוצלים ופינות חמד והוא נותן מענה לצרכים של כלל חברי הקהילה. (כולל מתן אפשרויות גישה לאנשים עם מוגבלויות).
בתי החברים בלוטן הם בבעלות החברים, ומשמרים את ערכי הקהילה, בשמירת מרחבים פתוחים בין הבתים ושמירה על צביון בנייה אחיד. הקיבוץ מעודד בנייה המתייחסת למרכיבים סביבתיים.

Share this post

נגישות